Privatumo politika

Paskutinį kartą atnaujinta: 2018 m. gegužės mėn.

Rad One LTD („mes“, „mūsų“, „mus“) valdo internetinę svetainę https://lt.intelligentlabs.org („Paslauga“)

Šis puslapis informuos jus apie Asmeninės Informacijos rinkimo, panaudojimo ir atskleidimo, naudojantis mūsų Paslauga, politiką, nustatytą pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) 2018 m. gegužę.

Mes nenaudosime ir nesidalinsime jūsų informacija su niekuo, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje.

Mes naudojame jūsų Asmeninę informaciją suteikiant ir tobulinant Paslaugą. Naudodamiesi Paslauga, jūs sutinkate su šioje politikoje nurodytais informacijos rinkimu ir naudojimu. Jei Privatumo politikoje nenurodyta kitaip, terminai, naudojami šioje Privatumo politikoje reiškia tą patį kaip ir mūsų Terminuose ir sąlygose, kurias galite rasti https://lt.intelligentlabs.org.

Informacijos rinkimas ir panaudojimas

Jums naudojantis mūsų Paslauga, mes galime jūsų paprašyti nurodyti tam tikrą asmens identifikacijos informaciją, kuri gali būti panaudota su jumis susisiekti arba jus identifikuoti. Asmens identifikacijos informacija gali būti laikoma jūsų el. pašto adresas, vardas, telefono numeris, pašto kodas ar kita informacija („Asmeninė informacija“).

Jūsų informacija laikoma ir prižiūrima mūsų sistemose nuo datos, kai naudojantis mūsų paslauga buvo atlikta pirmoji jūsų transakcija. Tai nekeičia jūsų, kaip duomenų subjekto (fizinio asmens), teisių.

Naršyklės duomenys

Mes taip pat galime rinkti informaciją, siunčiamą jūsų naršyklės, Jums lankantis mūsų Paslaugoje („Naršyklės duomenys“). Tarp šių Naršyklės duomenų taip pat gali būti tokia informacija kaip jūsų kompiuterio Interneto protokolas („IP“), adresas, naršyklės tipas, naršyklės versija, jūsų aplankyti Paslaugos puslapiai, jūsų vizito laikas ir tada, laikas, praleistas Paslaugos puslapiuose ir kita statistika.

Be to, mes galime naudotis trečiųjų šalių paslaugomis, tokiomis kaip Google Analytics, kurios renka, kontroliuoja ir analizuoja šį informacijos tipą tam, kad pagerintume mūsų Paslaugos funkcionalumą. Šie trečiųjų šalių paslaugų tiekėjai turi savo privatumo politikas, nurodančias, kaip jie naudoja tokią informaciją.

Slapukai

Slapukai yra failai, turintys mažą duomenų kiekį, kuriuose gali būti unikalus anoniminis identifikatorius. Slapukai yra siunčiami į jūsų naršyklę iš internetinės svetainės ir renkami jūsų kompiuterio kietajame diske.

Mes naudojame „slapukus“ informacijos rinkimui. Jūs galite nurodyti savo naršyklei atmesti visus slapukus arba pranešti, kai siunčiami slapukai. Visgi, jei nenaudojate slapukų, jūs negalėsite naudotis dalimi mūsų Paslaugos.

Pakartotinė elgsenos rinkodara

Rad One LTD naudoja pakartotinės rinkodaros paslaugas tam, kad jums reklamuotųsi trečiųjų šalių svetainėse po to, kai apsilankėte mūsų Paslaugoje. Mes ir trečiųjų šalių pardavėjai naudojame slapukus tam, kad informuotume, optimizuotume ir pateiktume reklamas atsižvelgiant į ankstesnius jūsų vizitus mūsų Paslaugoje.

  • GoogleGoogle Adwords pakartotinės rinkodaros paslauga yra teikiama Google Inc. Jūs galite atsisakyti Google Analytics Vaizdinės reklamoms ir nustatyti Google Vaizdinės Reklamos Tinklą (Google Display Network) apsilankydami Google Reklamos Nustatymų puslapyje. Google taip pat rekomenduoja įdiegti Google Analytics Atsisakymo Įskiepį Naršyklėms jūsų naršyklėje. Google Analytics Atsisakymo Įskiepis Naršyklėms suteikia lankytojams teisę apsaugoti savo duomenis nuo rinkimo ir panaudojimo Google Analytics. Norėdami daugiau informacijos apie Google privatumo praktikas apsilankykite Google Privatumo ir Sąlygų internetiniame puslapyje.

Paslaugų Tiekėjai

Mes galime naudotis trečiųjų šalių įmonių ir asmenų paslaugomis, kurios palengvina mūsų Paslaugos tiekimą, teikia Paslaugą už mus, atlieka kitas su Paslauga susijusias paslaugas arba padeda mums analizuoti tai, kaip naudojama mūsų Paslauga.

Šios trečiosios šalys turi prieigą prie jūsų Asmeninės Informacijos tik tam, kad įvykdytų šias užduotis už mus ir yra įpareigotos neatskleisti ir nenaudoti jos jokiais kitais tikslais.

Komunikacija

Mes galime naudoti jūsų Asmeninę Informaciją tam, kad su jumis susisiektume su naujienlaiškiais, rinkodaros ar reklamos medžiaga ir kita informacija, kuri galėtų jus dominti. Jūs galite atsisakyti bet kurio ar visų šių mūsų komunikacijos būdų sekdami atsisakymo nuorodą arba instrukcijas, nurodytas bet kuriame mūsų siųstame laiške.

Įstatymų laikymasis

Mes atskleisime jūsų Asmeninę Informaciją atvejais, kai tai nurodo įstatymas arba kompetentingos jurisdikcijos teismo sprendimas, arba jei manome, kad tai būtina tam, kad būtų laikomasi įstatymo ir pagrįstų teisėsaugos prašymų arba tam, kad apsaugotume Paslaugos saugumą ir vientisumą.

Verslo operacijos

Jei Rad One LTD dalyvauja susijungime, įsigijime arba turto pardavime, jūsų Asmeninė Informacija gali būti perduodama. Apie tai jus informuosime prieš perduodant jūsų Asmeninius Duomenis ir jiems įsigaliojant kitai Privatumo Politikai. Tokio duomenų perdavimo atveju, jūsų teisės, nustatytos Duomenų Apsaugos Aktu 1998, paveiktos nebus.

Saugumas

Mums yra svarbus jūsų Asmeninės Informacijos saugumas, bet atsiminkite, kad joks duomenų perdavimo internetu ar elektroninio saugojimo būdas nėra 100% saugus. Nors stengiamės naudoti komerciškai priimtinus būdus tam, kad apsaugotume jūsų Asmeninę Informaciją, mes negalime garantuoti, kad tai yra visiškai saugu. Dėl šios priežasties neteikiame jokių garantijų apie jūsų duomenų apsaugos lygį, išskyrus tai, kad mes visada elgsimės laikydamiesi aktualių Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos įstatymų.

Tarptautinės operacijos

Jūsų Informacija, įskaitant Asmeninę Informaciją, gali būti perduodama į ir saugoma kompiuteriuose, esančiuose už jūsų valstijos, srities, šalies ar kito valstybinės jurisdikcijos vieneto ribų, kur duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo įstatymų, galiojančių jūsų jurisdikcijoje.

Jei jūs esate už Jungtinės Karalystės ribų ir pasirinkote suteikti mums informaciją, prašome atkreipti dėmesį, kad mes perduosime šią informaciją, įskaitant Asmeninę Informaciją, į Jungtinę Karalystę ir ją apdorosime čia.

Jūsų sutikimas su šia Privatumo Politika ir tokios informacijos pateikimas reiškia jūsų sutikimą su šiuo perdavimu.

Atvejais, kai kyla ginčai dėl tarptautinio jūsų duomenų perdavimo, jūs sutinkate, kad Anglijos ir Velso teismai turės išimtinę jurisdikciją dėl šių klausimų.

Jūsų asmeninės teisės

– Jūsų teisė būti informuotiems

Šis privatumo pranešimas yra jūsų teisės būti informuotiems proceso dalis. Jei mes renkame jūsų suteiktą informaciją iš trečiųjų šalių, šią informaciją pateiksime per priimtiną laiko periodą, bet ne vėliau nei vieną mėnesį.

– Jūsų prieigos teisė

Jūs turite teisę gauti patvirtinimą apie tai, kad jūsų duomenys yra apdorojami. Jūs taip pat turite teisę gauti prieigą prie savo asmens duomenų ir patikrinti apdorojimo teisiškumą.

Bet  koks prašymas yra nemokamas, bet mes turime teisę apmokestinti perteklinį prašymą. Mes taip pat turime teisę apmokestinti vėlesnius prašymus pateikti tą pačią informaciją.

Mes užtikrinsime, kad bet koks priėjimo prie asmens duomenų prašymas bus įvykdomas per vieną mėnesį nuo gavimo.

Mūsų poreikis atitinkamais būdais patvirtinti jūsų tapatybę yra dalis šio proceso. Įprastai tai daroma paštu ar elektroniniu būdu el. paštu.

– Jūsų ištaisymo teisė

Jūs turite teisę pataisyti bet kokią neteisingą informaciją arba ją užbaigti, jei informacija yra nepilna. Tai gali būti padaryta žodžiu patarėjui arba raštu.

Mes pataisysime bet kokius mūsų turimus duomenis per vieną mėnesį nuo informacijos gavimo. Mes neapmokestinsime jūsų duomenų redagavimo ar taisymo, nebent tai būtų perteklinis taisymas.

Mums gali reikėti patvirtinti jūsų tapatybę tam, kad atliktume norimus pakeitimus.

Jei mes pateikėme šią informaciją kitoms šalims, individualiai susisieksime su kiekviena iš jų tam, kad jūsų duomenys būtų atnaujinti.

– Jūsų ištrynimo teisė

Jūs turite teisę ištrinti savo asmens duomenis. Tai dar žinoma kaip teisė būti pamirštam. Toks prašymas gali būti pateiktas raštu.

Mes atsakysime į bet kokį prašymą per mėnesį nuo jo gavimo.

Mes neapmokestinsime jūsų duomenų ištrynimo. Taip pat mums reikės patvirtinti kiekvieno individualaus asmens, norinčio pasinaudoti teise būti pamirštam, tapatybę.

– Jūsų teisė apriboti apdorojimą

Jūs turite teisę prašyti kad mes apribotume arba nustotume naudoti jūsų asmeninę informaciją. Mes galime toliau laikyti šią informaciją, bet nustosime ją naudoti.

Jūsų prašymas gali būti pateiktas raštu ir į jį bus atsakyta be nepagrįsto delsimo  ir ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo gavimo.

– Teisė nesutikti

Jūs turite teisę nesutikti su jūsų duomenų naudojimu. Jei norite, kad mes nustotume naudoti  jūsų asmeninius  duomenis, tai padarysime be jokio delsimo.

– Jūsų teisė skųstis

Jei turite nusiskundimą apie tai, kaip mes naudojame  jūsų informaciją, galite kreiptis į  Informacijos  komisijos biurą jų internetinėje svetainėje www.ico.org/concerns arba parašyti jiems adresu:

Information Commissioner’s Office

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

United Kingdom

 

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų Paslaugoje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurių mes nevaldome. Jei paspaudžiate ant trečiųjų šalių nuorodų, būsite nukreipti į tą trečiųjų šalių svetainę. Mes primygtinai patariame jums peržiūrėti kiekvienos aplankomos svetainės Privatumo Politiką.

Mes niekaip nekontroliuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politikas ar praktikas.

Vaikų privatumas

Mūsų Paslauga niekaip nesikreipia į žmones, jaunesnius nei 13 metų („Vaikai“).

Mes sąmoningai nerenkame vaikų, jaunesnių nei 13, asmenį identifikuojančios informacijos. Jei esate tėvas ar globėjas ir pastebėjote, kad jūsų Vaikas suteikė mums savo Asmeninę Informaciją, prašome su mumis susisiekti. Jei mes pastebėsime, kad be patvirtinimo ar tėvų sutikimo renkame vaiko, jaunesnio nei 13 metų, asmeninę informaciją, imsimės priemonių tam, kad pašalintume šią informaciją iš savo serverių.

Šios Privatumo Politikos pakeitimai

Kartais mes galime atnaujinti šią Privatumo Politiką. Informuosime jus apie bet kokius pokyčius pasidalindami naująja Privatumo Politika šiame puslapyje.

Patariame Jums periodiškai peržiūrėti šią Privatumo Politiką dėl bet kokių pakeitimų. Šios Privatumo Politikos pakeitimai įsigalioja tada, kai yra paskelbiami šiame puslapyje.

Jei šioje Privatumo Politikoje atliksime bet kokius materialinius pakeitimus, apie tai jus informuosime jūsų nurodytu el. pašto adresu arba paskelbdami pastebimą pranešimą savo svetainėje.

Jurisdikcija

Ši Politika yra valdoma ir aiškinama remiantis Anglijos ir Velso įstatymais, neatsižvelgiant į jų prieštaravimą įstatymų nuo nuostatoms.

Susisiekite su mumis

Jei turite bet kokių klausimų apie šią Privatumo Politiką, prašome su mumis susisiekti: support@intelligentlabs.org

Taip pat su mumis galite susisiekti paštu, mūsų adresas yra:

32 Barnmead

Haywards Heath

England

RH16 1UZ

United Kingdom