Paslaugų Taisyklės (“Taisyklės”)

Paskutį kartą atnaujinta: 2016 m. sausio 23 d.

Prašome įdėmiai perskaityti šias Paslaugų Taisykles („Taisyklės“, „Paslaugų Taisyklės“) prieš pradedant naudotis svetaine https://lt.intelligentlabs.org/ („Paslauga“), kurią valdo Rad One LTD („mes“, „mūsų“, „mus“).

Jūsų prieiga ir naudojimasis Paslauga yra galimi tik su sąlyga, kad sutinkate ir laikotės šių Taisyklių. Šios Taisyklės galioja visiems lankytojams, vartotojams ir kitiems žmonėms, kurie naudojasi Paslauga.

Naudodamiesi Paslauga jūs sutinkate laikytis šių Taisyklių. Jei nesutinkate su bet kuria šių taisyklių dalimi, naudotis Paslauga negalite. 

Pirkimai

Raginame jus susipažinti su savo teisėmis, nustatytomis Prekių Pardavimo Aktu 1979, Nesąžiningų Sutarčių Taisyklių Aktu 1977 ir Nesąžiningomis Taisyklėmis Vartotojų Sutarčių Nuostatuose 1999. 

Jei norite įsigyti bet kurį produktą ar paslaugą, kurie yra pasiekiami Paslaugos dėka („Pirkimas“), gali būti, kad būsite paprašytas pateikti tam tikrą informaciją, susijusią su jūsų Pirkimu, įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų kreditines ar debetinės kortelės numerį, jos galiojimo laiką, sąskaitos adresą ir pristatymo informaciją.

Jūs atstovaujate ir garantuojate, kad: (i) turite teisę naudotis bet kuria pateikta kreditine ar debetine kortele/-ėmis ar kitu atsiskaitymo būdu, naudojamu Jūsų Pirkimui; ir kad (ii) informacija, kurią mums pateikiate yra tikra, teisinga ir pilna. Jūs aiškiai sutinkate, kad Rad One LTD nėra atsakingi už bet kokius nuostolius ar žalą, galimus dėl neteisingos ar nepilnos informacijos pateikimo.

Pateikdami tokią informaciją, jūs suteikiate mums teisę pateikti šią informaciją trečiosioms šalims, siekiant palengvinti Pirkimo įvykdymą.

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu atsisakyti vykdyti ar atšaukti jūsų užsakymą dėl tam tikrų priežasčių, tokių kaip: prekės ar paslaugos prieinamumas, klaidos prekės ar paslaugos aprašyme ar kainoje, klaida jūsų užsakyme ar kitų priežasčių. Jūs aiškiai sutinkate, kad Rad One LTD negali prisiimti jokios atsakomybės už nuostolius ar žalą, kylančius dėl tokio atšaukimo.

Mes pasiliekame teisę atsisakyti vykdyti ar atšaukti jūsų užsakymą, jei įtariamas sukčiavimas arba neteisėtas ar nelegalus atsiskaitymas.

Mes siūlome 30 dienų pinigų grąžinimo garantiją visioms prekėms. Jei norėtumėte daugiau informacijos, prašome susisiekti su mumis el. paštu support@intelligentlabs.org ir nurodyti savo užsakymo numerį.

Mes siūlome 3 pristatymo standartus:

  • Su pirmumo teise (1-2 dienos)
  • Standartinis (5-7 dienos)
  • Skubus (2-5 dienos)

Pinigų grąžinimas

Jei nesate 100% patenkinti savo pirkiniu, galite grąžinti prekę ir atgauti pilną sumokėtą pinigų sumą arba pakeisti prekę į kitą, panašią arba ne.

Galite grąžinti prekę per 30 dienas nuo jos įsigijimo dienos.

Norint atgauti pinigus, prašome susisiekti su mumis el. paštu support@intelligentlabs.org

Turimų prekių kiekis, klaidos ir netikslumai

Mes nuolat atnaujiname savo Paslaugos prekių ir paslaugų pasiūlymus. Mūsų Paslaugoje siūlomos prekės ar paslaugos gali būti neteisingai įkainotos, netiksliai apibūdintos arba neprieinamos, mūsų informacijos atnaujinimas apie Paslaugą ar reklama kitose internetinėse svetainėse gali vėluoti. Jūs aiškiai sutinkate, kad tokie prekių ar paslaugų pasiūlymai teisiškai nėra pasiūlymai, galintys sukelti teisinių pasekmių.

Mes negalime ir negarantuojame bet kokios informacijos, įskaitant kainas, prekių nuotraukas, specifikacijas, prieinamumą ir paslaugas, tikslumo ar išsamumo. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo pakeisti ar atnaujinti informaciją ir pataisyti klaidas, netikslumus ar trūkumus. Dalis „Turimų prekių kiekis, klaidos ir netikslumai“ nepažeidžia galiojančių įstatymų numatytų teisių.

Konkursai, loterijos ir akcijos

Bet kokie konkursai, loterijos ar kitos akcijos (bendrai, „Akcijos“), sukurti naudojantis Paslauga, gali būti reguliuojami atskirų taisyklių, nenumatytų šiose Taisyklėse. Jei dalyvaujate bet kokioje Akcijoje, prašome peržiūrėti galiojančias taisykles ir mūsų Privatumo Politiką. Jei Akcijos taisyklės prieštarauja šioms Taisyklėms ir Sąlygoms, bus vadovaujamasi Akcijos taisyklėmis. Bet kokios kitos „Akcijos“ taisyklės ir sąlygos yra nepriklausomos nuo šio susitarimo.

Paskyros

Kai naudojantis mūsų Paslauga kuriate savo paskyrą, privalote nurodyti informaciją, kuri yra tiksli, pilna ir visą laiką aktuali. Atsisakymas ar nesugebėjimas to padaryti yra Sąlygų pažeidimas, dėl kurio jūsų paskyra mūsų Paslaugoje gali būti nedelsiant panaikinta.

Jūs esate atsakingas už slaptažodžio, kurį naudojate prisijungiant prie Paslaugos ir kitoms veikloms ar veiksmams, reikalaujantiems jūsų slaptažodžio, nesvarbu ar jį naudojate prisijungti prie mūsų Paslaugos ar prie trečiųjų šalių paslaugų, saugojimą.

Jūs sutinkate neatskleisti slaptažodžio trečiosioms šalims. Jei pastebėjote bet kokius saugumo pažeidimus ar neteisėtą naudojimąsi jūsų paskyra, jūs privalote nedelsiant mus informuoti.

Prisijungimo vardu negalite naudoti kito fizinio ar juridinio asmens vardo arba vardo, kuris teisiškai negalimas, vardo ar firminio ženklo, kurio teisės priklauso kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui, bet ne jums, be tinkamo leidimo, arba vardo, kuris gali būti žeidžiantis, vulgarus arba nešvankus. Jūs aiškiai sutinkate, kad mes negalime prisiimti atsakomybės už bet kokius nuostolius ar žalą, kylančius dėl jūsų atitinkamai pateiktos neteisingos informacijos.

Intelektinė nuosavybė

Paslauga ir originalus jos turinys, ypatybės ir funkcionalumas yra ir išliks išskirtinai Rad One LTD ir įmonės licencijuotojų nuosavybė. Paslauga yra saugoma Jungtinės Karalystės ir užsienio šalių autorių teisių, prekės ženklo ir kitų įstatymų. Mūsų prekiniai ženklai ir jų išvaizda negali būti naudojami ir siejami su kitomis prekėmis ar paslaugomis be išankstinio raštiško Rad One LTD sutikimo.

Nuorodos į kitas internetines svetaines

Mūsų Paslauga gali turėti nuorodų į trečiųjų šalių internetines svetaines ar paslaugas, kurios nepriklauso ir nėra kontroliuojamos Rad One LTD įmonės.

Rad One LTD neturi teisės kontroliuoti ir neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politikas ar praktiką. Toliau jūs patvirtinate ir sutinkate, kad Rad One LTD nebus įsipareigoję ar atsakingi, tiesiogiai ar netiesiogiai, už bet kokius nuostolius ar žalą, sukeltus, galimai kilusius ar kitaip susijusius su turinio, prekių ar paslaugų, siūlomų tokiose internetinėse svetainėse ar paslaugose, naudojimu ar pasitikėjimu jais.

Mes primygtinai rekomenduojamejums perskaityti bet kokių lankomų trečiųjų šalių puslapių ar paslaugų taisykles ir sąlygas bei privatumo politiką.

Žalos atlyginimas

Jūs sutinkate ginti, atlyginti žalą ir nekaltais laikyti Rad One LTD, šios įmonės licencijos turėtojus ir licencijuotojus, jos darbuotojus, tiekėjus, agentus, vadovus ir direktorius nuo bet kokių pretenzijų, žalos, prievolių, praradimų, įsipareigojimų, skolų ir išlaidų (įskaitant bet neapsiribojant atsiskaitymais su advokatais), atsirandančių ar kylančių dėl a) jūsų ar asmenų, naudojančių jūsų paskyrą ir slaptažodį, naudojimosi ir prieigos prie Paslaugos, arba, b) šių Taisyklių pažeidimų.

Atsakomybės apribojimas

Rad One LTD, įmonės direktoriai, darbuotojai, partneriai, agentai, tiekėjai ar rinkodaros partneriai jokiu atveju nėra atsakingi už bet kokią netiosiginę, atsitiktinę, specialią, pasekmingą ar baudžiamąją žalą, be apribojimų įskaitant pelno, duomenų, vartojimo, geros valios ar bet kokius kitus nematerialius nuostolius, kylančius dėl (i) jūsų prieigos ar naudojimosi arba negalėjimo prisijungti ar naudotis mūsų Paslauga; (ii) bet kokio trečiųjų šalių elgesio ar turinio Paslaugoje; (iii) bet kokio turinio, gauto iš Paslaugos; ir (iv) neteisėto prisijungimo, naudojimosi arba turinio ar perdavimo pakeitimo, jei tam remiamasi garantija, sutartimi ar civiline teise (įskaitant aplaidumą) arba bet kokia kita teise, jei mes buvome arba nebuvome informuoti apie tokios žalos galimybę ir net jei nustatoma, kad čia išdėstytos priemonės nepasiekė pagrindinio savo tikslo.

Atsisakymas

Jūsų naudojimasis Paslauga yra jūsų pačių rizika. Paslauga yra teikiama „TOKS KOKS YRA“ arba „TOKS KOKS TURIMAS“ pagrindu. Paslauga teikiama be bet kokių išreikštų ar numanomų garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomomis pardavėjo, tinkamumo tam tikram tikslui, nepažeidimo ir, žinoma, veiksmingumo garantijomis.

Rad One LTD, jos dukterinės įmonės, rinkodaros partneriai ir licencijuotojai negarantuoja, kad a) Paslauga veiks be sutrikimų, saugiai ir bus pasiekiama bet kokiu metu iš bet kokios vietos; b) bet kokios klaidos ar defektai bus pataisyti; c) Paslaugoje nėra virusų ar kitų kenksmingų komponentų, arba d) Paslaugos naudojimosi rezultatai atitiks jūsų reikalavimus.

Išimtys

Neapribojant viso to, kas yra išdėstyta aukščiau ir nepaisant jokių kitų šių Taisyklių priedų, Rad One LTD jokiomis aplinkybėmis nebus jums ar kitam asmeniui įsipareigojusi už netiesioginę, atsitiktinę, pasekmingą, specialią, baudžiamąją ar pavyzdinę žalą ar nuostolius, kylančius dėl arba susijusius su jūsų naudojimusi Paslauga, šiomis Taisyklėmis, subjektyvaus Taisyklių vertinimo, šių Taisyklių nutraukimo arba, kitaip, įskaitant, bet neapsiribojant asmeniais susižalojimais, duomenų praradimu, verslo, rinkos, santaupų, pelno, vartojimo, gamybos, reputacijos ar geros valios, numatytos ar kitokios, arba ekonominės žalos, nustatytų bet kokios atsakomybės teise (sutartine, civiline, baudžiamąja ar bet kokia kita teise ar nuosavybės įstatymais), nepriklausomai nuo bet kokio aplaidumo ar kitos kaltės ar nusižengimo (be apribojimų įskaitant šiurkštų aplaidumą ir esminius pažeidimus), sukeltus Rad One LTS ar bet kokio asmens, už kurį atsakinga Rad One LTD, net jei Rad One LTD buvo informuota apie tokios žalos ar nuostolių kilimo galimybę.

Reglamentuojantys teisės aktai

Šiomis Taisyklėmis vadovaujamasi ir aiškinamasi bus pagal Anglijos ir Velso įstatymus, neatsižvelgiant į jų prieštaravimą įstatymų nuostatoms.

Mūsų negalėjimas įgyvendinti bet kokios šių Taisyklių teisės ar nuostatos nebus laikomas šių teisių atsisakymu. Jei bet kokia šių Taisyklių nuostata yra negaliojanti ar neįgyvendinama teismo, likę šių Taisyklių nuostatai lieka galioti. Šios Taisyklės sudaro visą sutartį tarp mūsų dėl mūsų Paslaugos ir anuliuoja ir panaikina bet kokius ankstesnius susitarimus, kuriuos galėjome turėti dėl Paslaugos.

Pakeitimai

Mes pasiliekame teisę bet kada, savo nuožiūra, koreguoti ar pakeisti šias Taisykles. Jei pakeitimai yra materialūs, mes pasistengsime apie tai perspėti bent 30 dienų prieš įsigaliojant naujoms taisyklėms. Tai, kas yra materialūs pokūčiai nuspresime mes savo nuožiūra.

Toliau naudodamiesi prieiga mūsų Paslauga po to, kai įsigaliojo pakeitimai, jūs sutinkate laikytis atnaujintų taisyklių. Jei nesutinkate su naujomis taisyklėmis, privalote nustoti naudotis paslauga.

Privatumo politika ir slapukų politika

Prašome remtis mūsų Privatumo politika ir slapukų politika. Jūs sutinkate, kad jos sudaro dalį šių taisyklių. Jūs privalote perskaityti mūsų Privatumo politiką ir slapukų politiką prieš naudojantis Paslauga.

Susisiekite su mumis

Jei turite bet kokių klausimų apie šias Taisykles, prašome su mumis susisiekti